Archive for Novembre, 2005

Diccionaris

Avui, a Vilaweb, apareixia la notícia de la celebració del 10 anys de publicació del Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans. Es feia a Tortosa.

I m’ha fet pensar en recollir els enllaços a diccionaris de català que estan a l’abast de tothom i que ens poden ser molt útils.

Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans: http://pdl.iec.es/entrada/diec.asp

Gran diccionari de la llengua catalana d’Enciclopèdia Catalana: http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm

Diccionari català-valencià-balear d’A. M. Alcover i F. de B. Moll: http://dcvb.iecat.net/

I ara ja no podré disimular què significa ‘gamoia‘ 😦

26 Novembre 2005 at 23.35 5 comentaris

Debat LPI

Llegeixo a la web de CEDRO, l’entitat de gestió de drets d’autor que s’ocupa de la reprografia, la traducció d’una declaració que ha fet IFRRO, suposo que a instàncies de CEDRO i VEGAP que en formen part, respecte al Projecte de Llei de modificació de la LPI que s’està tramitant al Congrés.

La declaració carrega contra la proposta d’ampliar dos límits als drets d’autor a l’entorn digital d’acord amb el marc de referència de la Directiva 2001/29.

Us copio els articles en controvèrsia perquè us feu la vostra pròpia opinió.

Proyecto de Ley 121/000044:

Artículo 32. Cita e ilustración de la enseñanza

2. No necesitará autorización del autor el profesorado de la educación reglada para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, excluidos los libros de texto y los manuales universitarios, cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas en las aulas, en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida, siempre que se trate de obras ya divulgadas y, salvo en los casos en que resulte imposible, se incluyan el nombre del autor y la fuente.
No se entenderán comprendidas en el párrafo anterior la reproducción, distribución y comunicación pública de compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo.
Artículo 37. Reproducción, préstamo y consulta mediante terminales especializados en determinados establecimientos

3. No necesitará autorización del autor la comunicación de obras o su puesta a disposición a personas concretas del público a efectos de investigación, cuando se realice mediante red cerrada e interna a través de terminales especializados instalados a tal efecto en los locales de los establecimientos citados en el anterior apartado y siempre que tales obras figuren en las colecciones del propio establecimiento y no sean objeto de
condiciones de adquisición o de licencia.

Nota: els locals a què es refereix són: museus, arxius, biblioteques, hemeroteques, fonoteques o filmoteques de titularitat pública o que pertanyin a entitats d’interès general de caràcter cultural, científic o educatiu sense ànim de lucre, o a institucions docents integrades en el sistema educatiu espanyol.

I en aquests documents podreu veure quines són algunes de les posicions enfrontades:

Declaración de IFFRO sobre el Proyecto de Ley de modificación de la vigente Ley española de Propiedad Intelectual (Original en anglès).

Grupo BPI de FESABID. Alegaciones al Proyecto de Ley, de 26 de agosto de 2005, de modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

5 Novembre 2005 at 18.08 Deixa un comentari

Públic-privat: model BVMC

Un dels projectes més ambiciosos de digitalització que s’estan duent a terme és la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Sota el lideratge de la Universitat d’Alacant, és fruit de la capacitat d’atracció de fons privats, via mecenatges diversos, dels convenis entre institucions públiques i privades i de les subvencions per a projectes concrets.

Crec que es tracta d’un esforç reixit per fer visible la cultura de llengua espanyola en el nou món digital, al més alt nivell. I vull recordar que també la cultura catalana hi està representada amb els portals de la Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca de l’Abadia de Montserrat i la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives.

El seu èxit per atraure finançament sembla basat en el prestigi de les institucions participants i de les col·leccions que es digitalitzen. Això no sé fins a quin punt pot ser extrapolable a d’altres iniciatives que enfoquin el seu treball en la digitalització de materials més humils.

En tot cas és un dels models a tenir en compte pel tema de la consulta pública europea sobre biblioteques digitals.

Justament en el seu document de treball es fa referència a un dels primers projectes de digitalització, el del Archivo de Indias, finançat amb el patrocini d’IBM, la Fundación Ramón Areces i El Corte Inglés. I es fa una menció especial a la conveniència d’evitar convenis d’exclusivitat basats en material d’institucions públiques.

2 Novembre 2005 at 0.19 Deixa un comentari


la bibliotecària gamoia

Els palestins tenen dret a una vida digna

Més informació a la web palestina.cat

Categories

Comentaris recents

Núria en Plany
gamoia en Mapa antic de Barcelona

Estadístiques

  • 31.205
Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons

Els meus llibres a LibraryThing